Kayıtlar

CİHAZLA ELDE EDİLEN SURETLER HAKKINDA ALİMLERİN SÖZLERİ

İbnu'ul- Arabi el- Endulusi, Aridatu'l-Ahvezi'de (7/253) ve başkaları cisimli suretlerin haramlığına dair icma zikretmişlerdir.

      Bazıları çocukların oyuncaklarını icmali tafsili olarak istisna etmişlerdir.

Surete haramlık, başın mevcudiyeti halinden ibarettir. ''SURET BAŞTIR'' buyrulmuştur.


Bunu el-İsmaili Mucem'inde rivayet etmiştir. el-Elbani Silseletu's-Sahiha'da  (1921) bunu ve Cibril aleyhisselam'ın:

''Timsallerin başını koparmasını emret ki ağaç şekline dönsünler'' dediğini zikretmiştir.

Bunu Ebu Davud (4158) hasen bir isnad ile rivayet eder.

        Cumhurun kavlinin haramlık hükmü: Gerçekte mevcut olmayan bir şeyin mesela gagalı bir insan , kanatları olan at ve benzerlerinin suretini de kapsar. Çizgi filmlerde ki buna benzer şekiller böyledir. Bazı ilim ehli mumyalanmış ve içi doldurulmuş hayvanları da bu hükme dahil etmişlerdir. Bu da suret asılmasına götürür. Zira bu bazı cahillerin evden ve ev halkından belay…

NEDEN SURETLERE KARŞIYIZ

MUKADDîME
Şüphesiz hamd Allah’adır. O’na hamd eder, o’ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, bir ve tektir, O’nun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın kulu ve Rasuludur.

‘EY İMAN EDENLER! ALLAH’TAN NASIL KORKMAK GEREKİRSE ÖYLE KORKUN VE ANCAK MÜSLÜMANLAR OLARAK ÖLÜNÜZ.’ (Âl-İ İMRAN,3/103) ‘EY İNSANLAR! SİZİ TEK BİR CANDAN YARATAN VE ONDAN DA EŞİNİ VAR EDEN , HER İKİSİNDEN BİRÇOK ERKEK VE KADINLAR TÜRETEN RABBİNİZDEN KORKUN. KENDİSİ ADINA BİRBİRİNİZDEN DİLEKLERDE BULUNDUĞUNUZ ALLAH’TAN VE AKRABALIK BAĞLANIRINI KESMEKTENDE SAKININ. ŞÜPHESİZ ALLAH ÜZERİNİZDE TAM BİR GÖZETLEYİCİDİR.’ , (NİSÂ’;4/1)

‘EY İMAN EDENLER! ALLAH’TAN KORKUN VE DOSDOGRU SÖZ SÖYLEYİN. O DA AMELLERİNİZ LEHİNİZE OLMAK ÜZERE DÜZELTSİN, GÜNAHLAR…

SEYH İBN USEYMİN'İN SURETLER HAKINDAKİ FETVASININ HAKİKATİ

ŞEYH İBN USEYMİN’İN SURETLER HAKKINDAKİ FETVASININ HAKİKATİ

Şeyh ibn Useymin’inSuretler Hakkındaki Fetvasının Hakikati
Ebu Muaz el-Çubukabadî
Bismillah

Video ve kamera suretleri meselesi, insanların, kınanmış re’yleri Kitap ve Sünnet naslarının önüne geçirme belasına düştüklerinin en açık göstergelerindendir. Kişilerin ayet ve hadislerden uzak, sırf şahsi görüşlerinden ibaret sözlerine tabi olunmaktadır. Onların sözleri kelamdan ibarettir. İlim iddiasında olanlar ise hayalî fetvalarla avamın gözlerini boyamaktadırlar. ‘’Falan allame şöyle fetva verdi, filan üstad şöyle caiz gördü…’’ vs. Kulakları, İbn Abbas radıyallahu anhuma’nın şu sözüne sağır kılmaktadırlar:,

‘’ SİZİN HELAK OLACAĞINIZ GÖRÜŞÜNDEYİM ! BEN RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ŞÖYLE SÖYLEDİ DİYORUM, SİZ EBU BEKİR VE ÖMER ( RADIYALLAHU ANHUMA) DEDİ DİYORSUNUZ!’’

Yemen alimlerinin yanı sıra şeyh Muhammed b. İbrahim, Abdurrazzak el-Afifi, Bekr Ebu Zeyd, Abdullah es-Sad, Ali el-Hadir, Ali el-Karnî ve burada ismini sayamadığım…
RUH TAŞIYAN CANLILARIN SURETİNİN 
HARAMLIĞI:
Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadii rahimehullah’tan özetleyerek tercüme eden:Ebu Muaz el-Çubukâbâdi
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem suret yapanlara lanet etmiştir
Avn b. Ebi Cuhayfe hacamatçı bir köle satın almıştı.(babası Ebu cuhayfe ona )dedi ki: ‘’Şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kan ücretinden ,köpek ücretinden ve fahişe’nin ücretinden yasakladı. Faiz yiyene,faize vekillik yapana, dövme yapana ve yaptırana ve suret yapana lanet etti’

Buhari(10/393) Suretlerin silinmesinin Emredilmesi Ebu’l Heyyac el-Esedi dedi ki:’’Ali b.Ebi Talib Radiyallahu anh bana şöyle dedi: ‘’Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’inbeni gönderdiği şey için seni göndermeyeyim mi: Silmedik bir timsal bırakma , düzlemedik bir yüksek kabir bırakma!’’ Diğer rivayette bu hadisi: ‘’Silmedik bir suret bırakma’ ’lafzıyla zikretti.


MUSLİM(2/666) Allah’ın Dışında Surete de İbadet edenler olmuştur Aişe radiyallahu anha’dan:, ‘’Nebi sallallahu aleyhi ve s…